Konya,Türkiye
0 553 947 82 68
info@sharkaviation.com.tr

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Değerli müşterimiz,
Kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.
Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili Gizlilik Sözleşmesi dahilinde sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Genel Kanun Kapsamı – Gizlilik Sözleşmesi
Kanun’da “Shark Aviation Danışmanlık San.ve.Tic.Ltd.Şti.” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verileri tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ediyor.


Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler
Firmamızdan alacağınız ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağımız ilişki kapsamında; kişisel verilerinizi Kanun’un 5.maddesinde yer alan hukuki sebeplerle işliyoruz:
5/2 (a) maddesinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi,
5/2 (c) maddesinde düzenlenen sözleşme veya bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
5/2 (ç) maddesinde düzenlenen hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
5/2 (e) maddesinde düzenlenen bir hakkın oluşması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
5/2 (f) maddesinde düzenlenen sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Özel nitelikli kişisel verileriniz için ise; Kanun’un 6/2 maddesine göre açık rızanızın bulunması.

Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz?
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları*
İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgilerinizi sizinle aramızda kurulan satış sözleşmesinin gereklerini yerine getirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek ve fatura oluşturabilmek için,
Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,
Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
Kredi kartı bilgilerinizi almış olduğunuz ürün karşılığında tarafımıza karşı altına girdiğiniz borç miktarınca çekim yapabilmek,
İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve müşterimiz olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet sağlayabilmek, fırsatlardan ve kampanyalardan haberdar edebilmek,
Sipariş, alışveriş geçmişi ve kamera kayıtları bilgilerini mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi için,
İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek,
IP adresinizi size zarar vermeyecek şekilde yalnızca sahtecilikten korunabilmek amacıyla işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıyoruz?

Eğer gerekirse kişisel verilerinizi yalnızca Kanun’da izin verilen kişi ve kuruluşlarla paylaşıyoruz ve iş ortağı ve hizmet sağlayıcımız olan PayTR ile paylaşıyoruz. Bunlarla paylaşma sebebimiz size hizmet sağlayabilmek, daha güvenli bir satış sunarak satış deneyiminizin kalitesini yükseltmek ve kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmektir.

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verileriniz çağrı merkezimiz, internet sitemiz ve toplanan çerezler aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz. Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza teslim etmeniz gerekmektedir. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Shark Aviation Danışmanlık San.ve.Tic.Ltd.Şti.
Adres : Parsana, Ahmet Yesevi Cd. No:63/C, 42100 Selçuklu/Konya
Telefon :+90 505 814 42 68
WhatsApp : +90 505 814 42 68
E-posta : info@megaviation.com.tr